+420 481 622 211 obchodni@polyform.cz
e-shop
ČESKÁDESKA.cz

Technologická doporučení

Na základě zkušeností získaných od předních výrobců kuchyní a svých vlastních poznatků, vydáváme následující informace a doporučení.

Kuchyňské pracovní desky

Kuchyňská pracovní deska je moderní výrobek na bázi nosné dřevotřískové desky polisované na horní ploše dekorativním vysokotlakým laminátem přecházejícím na přední hraně do profilu U, případně s rovnou hranou olepenou shodným laminátem nebo plastovou hranou (ABS). Na spodní plochu je nalisována protitažná impregnovaná folie a zadní hrana je olepena impregnovaným papírovým pruhem. Tyto desky vyrábíme především v technologické délce 4 l00 mm bez zařezávání konců jako polotovar, z části pak v rozměru, tvaru a se spoji dle požadavku zákazníků.

Pro konečnou úpravu a montáž zpravidla na kuchyňské skříňky nebo jiné nosné prvky upozorňujeme na tyto skutečnosti a problémy:

 1. Nosná dřevotřísková deska je porézní materiál s poměrně nízkou mechanickou pevností a značnou nasákavostí vlhkosti a kapalin způsobující její nabobtnání až po znehodnocení. Laminát se naopak vyznačuje dokonalou voděodolností na celistvé ploše a do značné míry v komplexu s nosnou deskou zvyšuje její mechanickou pevnost.
 2. Desky je nutno instalovat na skříňky nebo nosné prvky ustavené do společné roviny, případné malé průhyby desek vyrovnat přitažením upevňovacími prvky k pevné konstrukci.
 3. Výřezy pro dřez, varnou desku apod. výrazně zeslabují nosný profil a proto je k této skutečnosti nutno přihlížet při následné manipulaci zejména s dlouhými díly, aby nedošlo k trvalé deformaci průhybu nebo dokonce ke zlomení. To platí jak pro otevřené výřezy, tak i pro případnou manipulaci s namontovaným příslušenstvím, jako jsou dřezy, varné desky apod., protože by mohlo současně dojít i k narušení těsnosti na stykové ploše s deskou, jak vyplývá z dalších doporučení.
 4. Všechny výřezy v desce doporučujeme před montáží příslušenství opatřit několikavrstvým vodotěsným zátěrem např. voděodolnou barvou, lakem, samolepící hliníkovou fólií apod. a zabránit tak vniknutí vlhkosti a zejména vody do struktury dřevotřísky. Použité nátěrové hmoty nesmějí být zdravotně závadné.
 5. Pod lemy příslušenství je nezbytné na plochu desky vložit pružné těsnění, jako nejvhodnější se jeví ze silikonové gumy (k novému příslušenství je těsnění zpravidla dodáváno). Pokud není vyrobeno jako „nekonečné“, musejí konce k sobě těsně přiléhat a nejvhodnější je ještě jejich slepení odpovídajícím lepidlem.
 6. Boční stykové hrany jednotlivých dílů desek musejí být kvalitně opracovány ve shodném tvaru i profilu a vodotěsně uzavřeny. Spáry ve spojích mezi deskami musejí být utěsněny tenkou ale celistvou vrstvou voděodolného materiálu. Pro tyto účely dodáváme na požadavek lepidlo Rakoll Expres D3 v balení po 50 g s vydatností na 2 spoje šíře desek 600 mm. Při čistění přesahu lepidla vytlačeného stažením desek je nezbytné zamezit jeho vytržení ze spáry a obnažení struktury dřevotřísky. Upozorňujeme, že i takto ošetřené hrany, spoje a výřezy nemusí být 100% voděvzdorné a při dlouhodobějším působení vlhkosti může dojít k jejímu vniknutí do desky, nabobtnání nosné dřevotřísky a následné deformaci pracovní desky. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme veškeré tekutiny ihned setřít z povrchu desky a nenechat je déle působit.
 7. Koncové boční hrany nebo nákližky je nutno nalepit s respektováním všech předchozích zásad. Při dodatečném zúžení desky musí být takto ošetřena i zadní hrana.
 8. V místech instalace spotřebičů produkujících vlhkost, jako je pračka, sušička, myčka nádobí, trouba apod., je třeba nalepit kolem dvířek a výparných otvorů na spodní plochu desky protiparné, zpravidla aluminiové samolepicí fólie (k novým spotřebičům jsou zpravidla dodávány). Fólii je nutné nalepit ještě před usazením desky tak, aby fólie zasahovala i nad spotřebič a překrývala nejen protitažný papír, ale i malou část laminátu na spodní straně profilované "U" hrany, nebo malou část ABS hrany. Tato fólie by měla na každé straně alespoň 15 cm přesahovat přes kraj spotřebiče. Takto doporučujeme ošetřit i nejbližší zatmelené spáry spojů. Stav aluminiové fólie doporučujeme občas překontrolovat (1x za 1-2 měsíce), aby se předešlo jejímu případnému odlepení a deska nebyla vystavena vlhku. I v případě instalace ochranného plechu, který je k myčkám někdy dodáván, doporučujeme pod plech instalovat   aluminiovou lepící fólii dle výše uvedených zásad. V případě nenalepení aluminiové fólie nebude na případné reklamace brán žádný zřetel.
 9. Pokud vlastníte myčku s funkcí automatického otevření dvířek po ukončení mytí, důrazně doporučujeme tuto funkci vypnout. Velké množství horké páry, které se z myčky po otevření dvířek uvolní, je škodlivé nejen pro pracovní desky, ale i pro ostatní bezprostředně sousedící komponenty kuchyňské linky (dvířka, šuplíky, atd.). V poměrně krátkém čase může proniknutí vlhkosti do použitých materiálů vést k následnému bobtnání a nenávratnému poškození pracovní desky nebo jíných částí linky. 
 10. Doporučované plastové těsnicí lišty zabraňující vnikání vody mezi desku a zadní nebo boční stěnu místnosti, musejí být přišroubovány k desce v optimální vzdálenosti odpovídající přilnavosti plastických těsnicích okrajů a musejí dovolit zasunutí ozdobné krycí hrany zpravidla z laminátu v dekoru povrchu desky.
 11. Při instalaci dvířek pod pracovní deskou je nutné dbát na to, aby se horní hrana dvířek v žádném místě nedotýkala spodní strany pracovní desky a mezera mezi dvířky a pracovní deskou byla alespoň 5 mm. V opačném případě hrozí odírání a nenávratné poškození pracovní desky horní hranou dvířek nebo zdržování se vody v malé škvíře mezi dvířky a pracovní deskou, což též může vést k nenávratnému poškození.

Zástěny

Zástěna je výrobek na bázi nosné dřevotřískové desky polisované z obou stran vysokotlakým laminátem, přičemž na pohledové ploše je užit dekorativní vysokotlaký laminát a na spodní ploše je užit protitažný vysokotlaký laminát k vyrovnání pnutí materiálu na obou plochách a omezení průhybu zástěny. Nicméně tomuto průhybu nelze úplně zabránit, zejména u zástěn tl. 10 mm může dojít k mírnému průhybu již před montáží. Zástěny vyrábíme ve standardní délce 4 100 mm, šířce 640 mm a tloušťkách DTD 10 mm a 19 mm.

 1. Nosná dřevotřísková deska je porézní materiál s poměrně nízkou mechanickou pevností a značnou nasákavostí vlhkosti a kapalin způsobující její nabobtnání až po znehodnocení. Laminát se naopak vyznačuje dokonalou voděodolností na celistvé ploše a do značné míry v komplexu s nosnou deskou  zvyšuje její mechanickou pevnost.
 2. Zástěny doporučujeme před instalací skladovat na rovném, vodorovném povrchu. Při vertikálním skladování (opření na výšku o zeď) nebo na nerovném povrchu může dojít k trvalému prohnutí a deformaci zástěn.
 3. Zástěny je nutné instalovat na rovný, suchý a odmaštěný povrch. U novostaveb je nezbytné s montáží počkat, dokud zdivo zcela nevyschne.
 4. Při lepení zástěny na pevný podklad doporučujeme nanášet lepidlo v souvislých pruzích o pravidelných rozestupech přibližně 150 mm. Každý pruh by měl začínat a končit cca 10 mm od kraje zástěny. Pro lepení doporučujeme použít vysokopevnostní lepidlo (např. Mamut Glue).
 5. Vzhledem k malé tloušťce nosné dřevotřískové desky a rozdílům teploty na obou stranách nainstalované zástěny může při nedostatečném upevnění dojít vlivem teplotní roztažnosti použitých materiálů k prohnutí nebo deformaci zastěny vedoucí až k odlepení od podkladu. Ve výjimečných situacích může dojít i k odtržení podkladu (např. omítky). K úplné eliminaci tohoto efektu doporučujeme připevnit zástěnu k podkladu minimálně 4 vruty. V každém rohu jeden vrut cca 20 mm od krajů a přidat další vrut po každých cca 1 000 mm desky. Vruty lze zakrýt plastovými krytkami v různých barvách.
 6. Aby se zabránilo vniknutí vlhkosti do dřevotřísky a následnému bobtnání a deformaci desky, je nezbytné všechny hrany olepit laminátovou olepovací páskou (LOP) nebo opatřit souvislou vrstvou několikavrstvého vodotěsného zátěru (např. voděodolná barva, lak, silikon apod.). Upozorňujeme, že i takto ošetřené hrany nemusí být 100% voděvzdorné a při dlouhodobějším působení vlhkosti může dojít k jejímu vniknutí do desky, nabobtnání nosné dřevotřísky a následné deformaci zástěny. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme veškeré tekutiny ihned setřít z povrchu desky nebo hran a nenechat je déle působit.
 7. Zástěny v žádném případě nelze užít jako žáruvzdornou zábranu (například u vařičů nebo sporáků)!!! Zástěnu (bez ohledu na použitý dekor) je vždy nutné ochránit před přímým působením tepla výrobkem k tomu určeným!

 Při respektování těchto doporučovaných zásad budou výrobky sloužit k dlouholeté spokojenosti jejich uživatelů.

Soubory ke stažení